Türk Bayrağı

Bakan İdris Naim Şahin Türk Bayrağı’nın kullanımına ilişkin yeni bir genelge hazırladı. Genelge tüm bürokrasiye gönderildi. Haberlere göre Türk Bayrağı ile ilgili 1984 ve 2006 yılları arasında yayımlanan 8 genelge yürürlükten kalkacak.

Ozel şirketlerde, kamu kurum ve kuruluşlara ait binalarda veya anıtlarda kullanılan yırtılmış, delinmiş, rengi solmuş, yamanmış, sökülmüş veya buruşmuş Türk Bayrakları’nın tamamı yeni genelgede değişecek.

Yeni Türk Bayrağı genelgesinde “Türk Bayrağı Tüzüğü’nün 25. maddesindeki yıkık, terkedilmiş, yapımı tamamlanmamış binalara, mutfak, tavla ve benzeri yerlere çamur ve çöp dubası ile binek taşıtları dışındaki kara taşıtlarına bayrak çekilemez ve konulamaz” hükmüne yer verildi.

Yine bu genelgeye göre tüm makam odalarına Türk Bayrağı temin edilecek.

Ayrıca tabutlara örtülen Türk Bayrakları’nın mevzuata aykırı olarak yapıldığına yer verilen yeni Türk Bayrağı (kanun) genelgesinde Bayrak tüzüğünün 21. maddesinde yer almayan kişilerin tabutlarına Türk Bayrağı örtünmesi halinde Türk Bayrağı Kanunu’nun 9/2. maddesi gereğince yasal işlem yapılacağı yer alıyor.

Genelgede, bazı cenaze törenlerinde tabutlara bayrak örtülmesinde mevzuata aykırı uygulamalar yapıldığı belirtildi. Bayrak tüzüğünün 21. maddesinde yer alan kişilerin dışında tabutlara bayrak örtülmesinin ilgili birimlerce önlenmesi talimatı verilen genelgede, talimata uyulmaması halinde Türk Bayrağı Kanunu’nun 8/2. maddesi gereğince yasal işlem yapılacağı bildirildi. 21. maddede ise tabutlarına Türk Bayrağı konulacak kişiler tek tek sıralanmış. Buna göre tabutlarına Türk Bayrağı sarılacak kişiler; “Milletvekilleri ve milletvekilliği yapmış olanlar, Temsilciler Meclisi, Danışma Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu üyeliği yapmış olanlar, Milli Birlik Komitesi üyeliği yapmış olanlar, gaziler, yüksek yargı organları üyeleri ve emeklileri, Sayıştay üyeleri ve emeklileri, hâkim ve savcılarla emeklileri, yüksek öğretim kurumları öğretim üyeleri ve emeklileri, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Kurul üyeleriyle bu görevi yapmış olanlar, devlet sanatçıları, devlet madalyası sahipleri, Kızılay, Türk Hava Kurumu genel başkanları ve bu görevi yapmış olanlar, emniyet mensupları ve emeklileri, Dünya, Olimpiyat ve Avrupa şampiyonluğu kazanmış olmaları dolayısıyla 2913 sayılı Kanun’a göre aylık bağlanmış sporcular, resmi okul müdürleri, basın şeref kartı sahipleri, işçi ve işveren sendikaları konfederasyon başkanları ve bu görevi yapmış olanlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının en üst kuruluşunun başkanları ve bu görevi yapmış olanlar, bilimsel, sanatsal, kültürel, sportif ve sosyal alanlarda üstün hizmet verdiği mülki amirlerince kabul edilen diğer Türk vatandaşları.”

Türk Bayrağı Direği Yabancı Ülke Bayrağı Direğinden Büyük Olmalı veya Türk Bayrağı Diğer Yabancı Devlet (Ülke) Bayraklarından Ölçü Olarak Büyük Olmalı
Türk Bayrağı’nın diğer devlet, şirket veya kurum/kuruluş bayraklarına nazaran daha büyük ölçüde imal edilmesi veya Türk Bayrağı’nın asıldığı direğin diğer ülke bayraklarının direklerine oranla daha yüksekte olması gerektiği kararı alındı. Tüm kurum ve kuruluşlar buna göre denetlenecek.

Bayrak Tüzüğü’ne buradan ulaşabilirsiniz.

Yeni Türk Bayrağı Genelgesi için tıklayın.