Türk Bayrağı As Bayrak | Bayrak ve Flama İmalat Fabrikası
As Bayrak | Bayrak ve Flama İmalat Fabrikası

Türk Bayrağı

A-) Türk Bayrağı Tanımı ve Kabulü
B-) Türk Bayrağı Hakkında Yapılan Yaygın Yanlışlar
1- Türk Bayrağı Adı
2- Türk Bayrağı Direği ve Yabancı Ülke Bayraklarıyla Beraber Kullanımı
3- Yatay Çekilen Türk Bayrağı Ölçüleri
4- Dikey (Kırlangıç) Türk Bayrağı Olçüleri
5- Türk Bayrağı’nın Tamiri
6- Türk Bayrağı Kanunu
7- Türk Bayrağı Çizimi
C-) Türk Bayrağı Sembollerinin (Ay ve Yıldız) Anlamı Ve Günümüze Gelişi
D-) Türk Bayrağı Renkleri
E-) Türk Bayrağı Üretimi
F-) Türk Bayrağı’na Saygı, Çekilmesi, Diğer Ülke Bayraklarıyla Kullanımı, Tabutlara Örtülmesi ve Kullanım Alanları Genelgesi
G- Türk Bayrağı Siparişi

TÜRK BAYRAĞI

Editör Notu: As Bayrakçılık olarak Türk Bayrağı satış ve imalatının yanı sıra Türk Bayrağı’na gerçek manada gereken önemin verilmediğini gözlemleyerek Türk Bayrağı hakkında bazı düzeltmelerde bulunmak ve satın almak isteyen müşterilerimize gerçekte Türk Bayrağı’nın tam olarak ne olduğunu dilimiz döndüğünce makaleleştirerek yazmak istedik.

A-) Türk Bayrağı’nın Tanımı ve Kabulü

Türk Bayrağı Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi ve ulusal bayrağıdır. Kırmızı (Pantone 186 C – Ayrıca Bkz. D-) Türk Bayrağı Renkleri) üzerine beyaz Hilal ve Yıldız sembollerinden oluşan ve ilk kez Osmanlı Devleti’nde 1844 yılında kabul edilmiştir. Bayrak, 29 Mayıs 1936’da 2994 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu ile şekillendirilmiş ve Türkiye’nin ulusal bayrağı olarak kabul edilmiştir. 22 Eylül 1983’te 2893 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu ile bayrak ölçütleri belirlenmiş ve bayrak son halini almıştır.

B-) Türk Bayrağı Hakkında Yapılan Yaygın Yanlışlar

1- Türk Bayrağı Adı:

Öncelikle Türk Bayrağı’nda düzeltilmesi gereken husus Türk Bayrağı’nın özel bir isim olduğudur. Bu anlamda Türk bayrağı veya Türk bayrağında gibi yazımlar yanlıştır doğrusu Türk Bayrağı’dır.

2- Türk Bayrağı Direği ve Yabancı Ülke Bayraklarıyla Beraber Kullanımı:

Türk Bayrağı’nın çekildiği direk sağda olacak şekilde dikilmelidir. Yanında başka bir ülkenin bayrak direği mevcut olacaksa bu ülkenin bayrak direği Türk Bayrağı direğinden kısa ve yabancı ülkenin bayrak boyutu Türk Bayrağı’ndan küçük olmalıdır. Yeni Türk Bayrağı genelgesi için Tıklayın

3- Yatay Çekilen Türk Bayrağı Ölçüleri:

Türk Bayrağı yatay çekilen direk modellerinde en boyun 1,5 katı olmak zorundadır. Buna göre Türk Bayrağı ölçüleri aşağıdaki gibidir.

10×15 cm Sopalı bayrak olur nadiren masa bayrağı olabilir.
15×22,5 cm Sopalı bayrak ve masa bayrağı olur.
20×30 cm Sopalı bayrak ve nadiren araba bayrağı olabilir.
30×45 cm Sopalı bayrak ve araba bayrağı olur.
40×60 cm Sopalı bayrak olur.
50×75 cm Sopalı bayrak olur ve direğe çekilebilir.
70×105 cm Gönder direğine çekilen boyut ve ulusal günlerde yapılara asılabilir.
80×120 cm Gönder direğine çekilen boyut ve ulusal günlerde yapılara asılabilir.
100×150 cm Gönder direğine çekilen boyut ve ulusal günlerde yapılara asılabilir.
120×180 cm Gönder direğine çekilen boyut ve ulusal günlerde yapılara asılabilir.
150×225 cm Gönder direğine çekilen boyut ve ulusal günlerde yapılara asılabilir.
200×300 cm Gönder direğine çekilen boyut ve ulusal günlerde yapılara asılabilir.
300×450 cm Gönder direğine çekilebilir ve ulusal günlerde yapılara asılabilir.
400×600 cm Gönder direğine çekilebilir ve ulusal günlerde yapılara asılabilir.
500×750 cm Gönder direğine çekilebilir ve ulusal günlerde yapılara asılabilir.
600×900 cm Gönder direğine çekilebilir ve ulusal günlerde yapılara asılabilir.
700×1050 cm Gönder direğine çekilebilir ve ulusal günlerde yapılara asılabilir.
800×1200 cm Gönder direğine çekilebilir ve ulusal günlerde yapılara asılabilir.
1000×1500 cm Gönder direğine çekilebilir ve ulusal günlerde yapılara asılabilir.

Ve bu şekilde en boyun 1,5 katı kaidesiyle ölçü devam eder.

4- Dikey Çekilen Türk Bayrağı Ölçüleri:

En çok yapılan hata ise kırlangıç tipi Türk Bayraklar’ında cereyan eder. Kırlangıç tipi yani dikey çekilen Türk Bayrakları’nda en boyun 4 katı olmak zorundadır. Hilal ve yıldızın konumu ise Türk Bayrağı’nın eni ne kadarsa yukardan o boşluk bırakılarak belirlenir. Buna göre dikey çekilen Türk Bayrakları’nda ölçüler aşağıdaki gibidir;

50×200 cm
60×240 cm
70×280 cm
80×320 cm
90×360 cm
100×400 cm
120×480 cm
150×600 cm şeklinde devam eder.

Bütün bu ölçülerin dışındaki tüm Türk Bayrakları geçersizdir.

5- Türk Bayrağı Tamiri:

Satın alınan Türk Bayrakları’nda tamirat standardı bozuyorsa mümkün değildir. Örneğin uçkurluk kısmı kopmuş bir bayrağa yeni bir uçkurluk dikmek Türk Bayrağı Kanunu’na aykırı değildir ancak kumaş yırtıldıysa bunu dikmek Türk Bayrağı Kanun’a aykırıdır.

6- Türk Bayrağı Kanunu:

Türk Bayrağı Kanunu’nu için Tıklayınız

7- Türk Bayrağı Çizimi:

Ay ve yıldızın konumlandırılması aşağıda şematik olarak doğru bir şekilde verilmiştir.
türk bayrağı çizimi

C-) Türk Bayrağı Sembollerinin (Ay ve Yıldız) Anlamı Ve Günümüze Gelişi

Türkler tarih boyunca kurduğu medeniyetin askeri teşkilatlarında çeşit çeşit amblemler kullanmıştır. Fakat bunlardan en çok rağbet göreni bugün de olduğu gibi ay ve yıldız sembolleridir. Mete’nin Çin imparatoruna yazdığı mektuplarda güneş, ay ve yıldızın önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Hatta Türkler batıya doğru göçleriyle beraber etkileşimde bulundukları toplumlarda da bu sembolleri yaymışlardır. Hatta bu sembollerin kullanış biçimleri Türkler’in batıya göç esnasında ve sonrasında Cermen ve Roma toplumlarını da etkilemiştir. Zira bu toplumlarda Hunlar’ın da tesiriyle Türk ordularının şematik yapıları büyük taklitler görmüştür. Bu esnada kumaş üzerine bu şekilleri taşıyan Türk ordularının gücü batı medeniyetlerini etkilememiş olması zor bir ihtimal görünüyor.

Nitekim İslâmiyet ile tanışan Türkler sancak ve bayraklar üzerinde Kur’ân ayetleri ve tevhit işlemişlerdir. Hilalin Allah’ı yıldızın ise Peygamberi simgelediği düşüncesi muhtemeldir ki Türkler’in eski örf ve adetlerini revize edip İslâmiyet’e uygun hale getirmek istemelerinin bir sonucu olabilir. Sancak ve bayraklarda dinin etkisinin bulunduğu dönemlerde dahi paralarda, kitabelerde ay ve yıldız sembollerinin devam etmesiyle haçlı savaşları sırasında yıldız ve ay şekilleri batıya daha çok müslümanlığın bir simgesi olarak düşündürüldü.

Selçuklu Devleti’nin yıkılmasıyla ortaya çıkan Anadolu beylikleri ve daha sonra bu beylikleri birleştiren Osmanlı Devleti’nde bu tesir devam etti. Hem dini hem de milli adetlerin devamıyla bayraklarda tevhit ve ayetlerin yanı sıra ay ve yıldız sembollerinin kullanımı böylelikle muhafaza edildi. Yüksek yerlere, gemilere çekilen mavi zemin üzerine beyaz hilal diğer devletler tarafından dikkate mazhar oldu ve bu sayede hilal Osmanlılar’ın milli sembolü olarak bilindi.

Osmanlı hükümdarlarının bayrak ve sancaklarda kullandıkları dini simgelerin yanı sıra ay ve yıldızların resmedildiği bugünki Topkapı Sarayı’nda muhafaza edilen sancak ve bayraklardan anlaşılmaktadır.

3. Selim zamanında gelişen ordu sistemleri göz önünde bulundurularak ordu ve donanmada Türk Bayrağı’nın şekli ve renkleri belirlenmeye çalışıldı. İlk etapta yüksek yerlere ve gemilere sekiz köşeli yıldız ve hilal kırmızı zeminli olarak kullanıldı.

sekiz köşeli türk bayrağı

Abdülmecid son zamanlarına doğru yıldızın uçlarını 8’den 5 köşeye indirmiştir. Abdülaziz ve 2. Abdülhamit devirlerinde ise hilal geometrik bir şekle büründürülmüştür. Güneş sembolü ise ayrıca kendi yerini korumaya devam etmiştir.

5 köşeli türk bayrağı

Tüm bu bilgiler ışığında günümüze ay, yıldız ve güneşin ne manalara geldiği düşüncelerini bir kez daha gözden geçirecek olursak Türk Bayrağı’ndaki ay ve yıldız şurdan burdan değil doğal ortamı olan gök yüzünden alınmıştır.

D-) Türk Bayrağı Renkleri

Günümüz şartlarında Türk Bayrağı renklerini Türk Bayrağı Tüzüğü’nden (Tüzük için Tıklayın) daha anlaşılır şekilde belirtecek olursak şöyledir.

Kırmızı
Html Kodu: #FF0000
Tekstil Rengi: Bayrak Kırmızı
Pantone Kodu: 186 C
RGB: 207 – 10 – 23
CMYK: 3 – 99 – 95 – 0

Beyaz
Html Kodu: #FFFFFF
Tekstil Rengi: Beyaz
Pantone Kodu: Trans White
RGB: 255 – 255 – 255
CMYK: 0 – 0 – 0 – 0

E-) Türk Bayrağı Üretimi

Türk Bayrağı’nın üretimi hassastır. Türk Bayrağı’nda kullanılan kumaş türleri çoğunlukla Alpaka ve Raşel kumaşlardır. Bunlar %100 polyester olmakla beraber gelişen teknolojinin de yardımıyla solma, ışığa duyarlılık, yıkanma, rüzgara duyarlılık hassasiyeti kuvvetli olan teknik kumaşlardır. Türk Bayrağı üretilirken Türk Bayrağı’nın yukarıdaki şematik çizimi baz alınır. Buna göre en boyun 1,5 katı olup renk tonları ve ay-yıldızın konumu doğru yerlere oturtulmalıdır. Bayrağın arka kısma yansıması veya geçişi birebir aynı olmalıdır. Şemadaki ölçü ve oranlar doğru uygulanmalıdır.

F-) Türk Bayrağı’na Saygı, Çekilmesi, Diğer Ülke Bayraklarıyla Kullanımı, Tabutlara Örtülmesi ve Kullanım Alanları

Türk Bayrağı kullanım alanları, saygı, değişimi, diğer ülke bayraklarıyla beraber kullanımı, tabutlara örtülmesi hususlarına riayet edilmediği gözlemlenerek 9 Eylül 2012 tarihinde Türk Bayrağı’na ilişkin yeni bir genelge yayımlanmıştır. Tıklayın.

Türk Bayrağı Siparişi:

Satın almak istediğiniz Türk Bayrağı’nın ölçüsünü, adetini belirterek bizi arayabilir, online teklif alabilir veya sipariş verebilirsiniz.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Translate »
mobil switch